1. Otrzymają Państwo dokumentację techniczną, w skład której wchodzi:
 • projekt architektoniczny złożony z:

- opisu technicznego - to opis rozwiązań funkcjonalnych budynku, jego formy i przeznaczenia, zestawienie jego powierzchni (użytkowej, zabudowy i całkowitej) oraz powierzchni poszczególnych pomieszczeń, opis materiałów proponowanych do wykończenia budynku.

- rysunków technicznych - rysunki rzutów poszczególnych kondygnacji, przekroje, elewacje, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

 • projekt konstrukcyjny złożony z:

- opisu technicznego - to opis materiałów, z których wykonane są elementy konstrukcyjne oraz sposób ich wykonania, a także podstawowe dane do obliczeń statycznych

- obliczeń statycznych – są to obliczenia na podstawie których określa się gabaryty elementów konstrukcyjnych, dobiera odpowiednie materiały i ich ilości

- rysunków technicznych - rysunki techniczne fundamentów, stropów, więźby dachowej, przekrojów i rozwinięć ścian (układu belek w budynkach z bali drewnianych)

 • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania

(opis techniczny i rysunki techniczne)

 • projekt instalacji elektrycznej

(opis techniczny i rysunki techniczne)

 • projektowana charakterystyka energetyczna i środowiskowa analiza optymalizacyjno-porównawcza

Jest to dokumentacja projektowa wysokiej jakości. Rysunki są precyzyjne i wykonane z najwyższą starannością. Każdy projekt jest wykonany zgodnie z najnowszymi normami wynikającymi z prawa budowlanego.

Tak przygotowana dokumentacja wysłana zostanie do Państwa w 4 egzemplarzach.

Na jej podstawie  można zbudować dom po dokonaniu adaptacji projektu na działkę inwestora.

2. Inwentaryzacje

Jak wspomniałam na stronie głównej bardzo chętnie podejmę się inwentaryzacji starych zabudowań wiejskich. Koszt wykonania inwentaryzacji uzależniony będzie od wielkości budynku i jego lokalizacji.

3. Projekty indywidualne

Biuro Usług Projektowych „WIEJSKIE KLIMATY” oprócz projektów typowych wykonuje również projekty indywidualne. Jest to propozycja dla osób życzących sobie aby ich nowy dom był niepowtarzalny i idealnie dopasowany do ich indywidualnych potrzeb.

Budynki projektowane są w stylu nawiązującym do tradycyjnego budownictwa ludowego.

W celu uzgodnienia wszystkich szczegółów dotyczących współpracy kontakt osobisty jest najlepszym rozwiązaniem, ale istnieje również możliwość rozmowy za pośrednictwem Internetu.

Po podpisaniu umowy, dostarczeniu dokumentów (szczegółowe informacje na temat potrzebnych dokumentów wyślę pocztą elektroniczną):

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy
 • mapa do celów projektowych
 • warunki przyłączenia i eksploatacji mediów
 • badanie geologiczne

i wpłacie zaliczki (w wysokości 25% należności za wykonanie projektu) na konto firmy praca nad Państwa projektem zostanie rozpoczęta.

I ETAP – koncepcja architektoniczna

II ETAP – wykonanie pełnego projektu budowlanego

 • projekt architektoniczny
 • projekt konstrukcyjny
 • projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
 • projekt instalacji elektrycznej

III ETAP – projekt zagospodarowania terenu

Po otrzymaniu od Państwa upoważnień wszystkie kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę będą pilotowane przeze mnie. Pozostałą należność za wykonanie projektu wpłacają Państwo na konto firmy po otrzymaniu dokumentacji projektowej. 

Etap III mogą Państwo zlecić osobie uprawnionej z powiatu na terenie którego będzie wznoszony projektowany budynek. Kwestia takiego rozwiązania zostanie uwzględniona w umowie i w cenie projektu.