Projektant dokonujący adaptacji projektu może bez zgody autora projektu wprowadzić  następujące zmiany:

  • wymiarów fundamentów - wynikających z dostosowania obiektu do warunków gruntowych,
  • wymiarów przekrojów lub rozstawu elementów więźby dachowej - wynikających z dostosowania budynku do strefy śniegowej/wiatrowej,
  • rodzaju stropów - z zachowaniem układu kondygnacji oraz wymaganych przepisami i normami parametrów,
  • materiałów wykończeniowych (tynki, posadzki, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej) pod warunkiem utrzymania wymaganych parametrów przenikania ciepła,
  • lokalizacji i ilości okien oraz drzwi, przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów,
  • instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej - przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego,
  • realizacji projektu wg. lustrzanego odbicia,
  • kolorystyki elewacji,
  • wprowadzenia częściowego lub całkowitego podpiwniczenia budynku - przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nieprzekraczającej 50 cm ponad poziom terenu projektowego,

Wszystkie zmiany wymienione powyżej powinny być naniesione na projekt trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym lub dołączone jako aneks i podpisane przez osobę upoważnioną. Projektant adaptujący projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za projekt. Pozostałe zmiany wymagają pisemnej zgody autora. Zgody są wydawane nieodpłatnie i indywidualnie.

Jeżeli zażyczą sobie Państwo aby zmiany w projekcie i jego adaptacja zostały  wykonane przez moje biuro, to proszę o kontakt telefoniczny, lub e-mail w celu ustalenia ceny za te usługi.